Välkommen till Uross

Uross var en ideellförening som bedrev landsbygdsutveckling mellan Östhammar i norr och Nynäshamn i söder. Uross’ område sträcker sig över sex kommuner i Uppsala och Stockholms län: Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn, och vi jobbar enligt Leadermetoden som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på landsbygden samt att stimulera till innovativa och hållbara miljösatsningar.

Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Europeiska landsbygdsnätverket har tagit fram denn film: