2014 – 2020

Framtiden!

Nuvarande Leaderprogram pågick 2007-2013.

Leader Uross har fördelat alla sina projektstöd, delprojekt kan sökas inom våra paraplyprojekt (checkar) och kan fortfarande sökas. Drygt 30 fullskaliga leaderprojekt pågår fortfarande och kommer att avslutas under 2014.

2014 börjar en ny EU-programperiod i teorin. I praktiken dröjer det innan nya program och budgetar är färdiga. Som det ser ut nu verkar det dröja till 2015.

Vad händer med arbetet med nya programmet? Kommer Leader att finnas kvar?

Leader kommer i framtiden att kallas Community-led Local Development (CLLD) eller, på svenska, Lokalt Ledd Utveckling. Minst 5% av Landsbygdsprogrammet ska fördelas till CLLD-områden, som drivs med hjälp av Leadermetoden.

CLLD kan också komma att arbeta med fler fonder än Landsbygdsprogrammet. Allt detta kommer att beskrivas i den så kallade ”Partnerskapsöverenskommelsen” som ska beskriva hur Sverige kommer att jobba med fondernas genomförande 2014-2020.

Leader Uross’ LAG/styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som jobbar med utvärdering av vår verksamhet, dvs vilka effekter som våra projektstöd har lett till och hur Leader har kunnat göra skillnad på landsbygd och i skärgården. Arbetsgruppen ska också påbörja diskussioner inför programperioden 2014-2020. I arbetet ingår bland annat att inbjuda till informations- och förankringsmöten för boende och verksamma inom området. Det finns kommuner i bl.a. Stockholms län som ligger utanför dagens leaderområden, och Leader Uross’ styrelse diskuterar också om/hur kontakt och diskussion kan skapas med aktörer i dessa områden, ifall intresse finns att också börja arbeta med lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden. Leader Uross eftersträvar dessutom en dialog med kommunerna inom området för att informera och undersöka deras intresse att medverka i ytterligare en programperiod.