Bygdecheckar

Utveckla din hembygd – bygdecheckar

Alla bygdecheckar är beviljade, dvs det finns inga medel kvar för att söka en bygdecheck!

En förutsättning för att landsbygden ska kunna leva vidare är att basservicen/infrastrukturen fungerar. Kommunernas och statens roll i dessa sammanhang minskar, vilket hotar många små samhällen. Samverkan och nätverkande är oftast en förutsättning för att utveckla hållbara idéer och planer för ökad eller bibehållen service på landsbygden, vilket behövs för en bra framtid och en hållbar utveckling. Detta bidrar till en ökad och god livskvalité i bygden vilket också bidrar till en större attraktionskraft.

Vad kan man söka pengar till?

Projekten ska tillvarata och utveckla de resurser som finns i området. Man kan till exempel söka stöd för

 • Förstudier inför större projekt, t.ex. analyser av marknader, framtida behov och målgrupper främst inom områdena ”service, näringsliv, sysselsättning”, ”boendeservice”, ”fritids- och kulturaktiviteter för alla åldrar” samt ”kommunikationer och infrastruktur”, bredband
 • Inspirationsaktiviteter som syftar till samverkanslösningar och nätverksbildande
 • Analyser av olika slag – vad är det som händer i omvärlden och hur påverkar det våra möjligheter att nå våra mål och hur kan vi utveckla vår verksamhet i förhållande till detta
 • Kompetensutveckling/erfarenhetsutbyte
 • Etablering av utvecklingsgrupper och andra nätverk för samverkan
 • Hitta stödstrukturer för lokal utveckling och för olika grupper
 • Etablering av samlingslokaler
 • Gemensamhetslösningar, kooperativ
 • Konkreta åtgärder för ökad/bibehållen service på landsbygden

Hur mycket pengar kan man söka?

Maximalt stöd per projekt är 10 000 – 30 000 kr (beroende på projektets typ och vilka kostnader man har).

Hur länge finns det pengar att söka?

Bygdecheckarna kan sökas från den 1 april, 2013 till och med 31 maj, 2014. Projekten ska avslutas allra senast den 31 augusti, 2014. Vi förmedlar ett tjugotal checkar och när de är slut så finns det inga medel kvar att söka. Först till kvarn gäller!

Vem kan söka pengar från Bygdecheckar?

Grupper/nätverk (alltid minst 3-5 personer, beroende av projektidé), föreningar.

Krävs det medfinansiering?

Inte i form av pengar, men däremot krävs att man arbetar ideellt i projektet. Hur mycket beror på projektets karaktär och kostnader.

Vad får man inte använda pengarna till?

 • Renovering (av t ex bygdegård), (det räknas som ersättningsinvestering)
 • Ersättning för egen arbetstid
 • Drift av ordinarie verksamhet

Vem kan inte få stöd?

 • Enskild person
 • Enskilt företag
 • Statligt/EU-finansierad verksamhet