Energi – lokal energiförsörjning

Projekt: Etablering av Vindkraft i Tomta/Roslagen: Analys av förutsättningar
Projektägare: Björkö-Arholma Vindkraft ek.för
Beskrivning: Efter ett lyckat seminarium med över 100 deltagare, som föreningen genomförde med leaderstöd i början på året kommer nu nästa steg på vägen till att etablera ett vindkraftverk på norra Väddö. Idén bygger på att vindkraft är ett ekonomiskt och miljömässigt mycket effektivt sätt till lokal energiproduktion med möjlighet till samägande för nyttjarna. Projektet syftar till att slutföra det omfattande förberedelsearbete som erfordras inför kommunens miljöprövning, utformningen av ekonomiskt prospekt för blivande andelsägare och presentation av förutsättningar för bankers kreditprövning.
LAG beslutade att bifalla projektet med 398 000 kr, varav 50 000 kr från LAG:s Leaderpott och 348 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 792 060 kr.
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområden 4. Miljö och 5. Energi, genom att stimulera till samverkan runt energifrågan samt till lokala energilösningar inom bygden. Projektet har från början på ett föredömligt sätt jobbat med lokal förankring och kunskapsspridning och fortsätter med detta projekt sitt kompetenta arbete inför en framtida etablering av ett vindkraftverk på Väddö.
Projektperiod: 2013-05-30 – 2014-12-31