Livskvalitet – attraktivt boende

Projekt: Seniorboende/trygghetsboende, gemensamhetsboende för äldre
Projektägare: Rådmansö Seniorboende ideella förening
Beskrivning: Rådmansöbor som åldras skall kunna bo kvar på Rådmansö – sedan de inte längre orkar eller vill sköta den egna fastigheten. Projektet syftar till att utveckla ett modellkoncept för ett annorlunda senior/trygghetsboende i Gräddö.
LAG beslutade att bifalla projektet med 295 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 470 500 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 2. Boende, strategi Stimulera uppkomst av flyttkedjor. Om äldre flyttar till ett attraktivt boende kan yngre barnfamiljer flytta in i deras hus och villor och därmed flytta ut på landet. Ett äldreboende i Gräddö kommer också att gynna förenings- och näringslivet i området.
Projektperiod: 2012-03-29 – 2013-12-31